Om u beter van dienst te zijn maakt www.velopa.nl gebruik van cookies. Verberg dit bericht
 • gepubliceerd op 30 april 2012
  Klik hier om de VelopA-Citystyle nieuwsbrief van April te bekijken.

  Onderwerpen:
  • Laat u rondleiden door onze nieuwe website
  • Binnenkort verkrijgbaar: Taverna
  • Fietsparkeerders krijgen de ruimte
  • Meer afvalbakken, minder kosten
  • FietsParKeur voor Fourchet+
  • Juridische aspecten handhaving fietsparkeren
  • Velogic: bundeling van krachten
  • ... en meer!

  Aanmelden kan hier.
 • gepubliceerd op 26 april 2012
  Fourchet
  Fietsenrekken met een grotere afstand tussen fietsplaatsen moeten wildparkeren tegengaan en fietsen beschermen

  VelopA-Citystyle breidt haar assortiment uit met fietsenrekken met de HoH-afstand 40 cm tussen twee fietsplaatsen. Zo kunnen fietsers makkelijker hun fiets in het rek zetten en wordt wildparkeren voorkomen.
  Lees Meer Lees Minder

  Wildparkeren door te weinig ruimte voor de fiets
  Fietsen worden steeds breder. Enerzijds door brede sturen en anderzijds door fietstassen en andere fietsaccessoires. In de bestaande fietsenrekken met de hart op hart-afstand van 37,5 cm tussen de fietsplaatsen is er te weinig ruimte voor deze fietsen. De fietsers kiezen voor “wildparkeren”; geen worsteling en de fiets raakt niet beschadigd.
  Om het wildparkeren tegen te gaan en de fietser meer gebruiksgemak te bieden introduceert VelopA-Citystyle naast de bestaande fietsenrekken nieuwe uitvoeringen met HoH-afstand 40 cm.

  Nieuwe fietsenrekken met HoH-afstand 40 cm
  De Easylift+, Griffin, Variant+, Fourchet+, Apropos en TuliP zijn verkrijgbaar in de nieuwe uitvoering. Het complete assortiment fietsparkeersystemen van VelopA-Citystyle is nog steeds leverbaar, maar de nieuwe uitvoeringen met meer ruimte voor de fiets bieden duidelijk meerwaarde. Ook de Fietsersbond staat achter deze ontwikkeling.  “We juichen de hart op hart-afstand 40 cm toe. Dit wordt al geadviseerd in het normstellend document meerlaags fietsparkeren van FietsParKeur. In het FietsParKeur document voor enkellaags fietsparkeersystemen staat het nog niet, maar we zijn daar wel voor" aldus Wim Bot, medewerker beleidsbeïnvloeding Fietsersbond.

  VelopA-Citystyle
  VelopA-Citystyle is gespecialiseerd in de inrichting van openbare buitenruimtes en is marktleider in de Benelux. Het bedrijf is een toonaangevende leverancier van straatmeubilair, fietsparkeersystemen en overkappingen. VelopA-Citystyle staat garant voor maximale service en advies op maat. Voor meer informatie zie www.velopa.nl.

  ________________________________________________________________________________
  Noot voor de redactie:
  Neem voor meer informatie contact op met VelopA-Citystyle, Joanna Koltunska, tel. (071) 541 03 21, email: jkoltunska@velopa.com.

 • gepubliceerd op 13 april 2012
  Juridischeaspectenhandhavingfietsparkeren
  Handhaving van regels voor geparkeerde fietsen is taaie kost. De gerechtelijke uitspraken van de afgelopen jaren maken het allemaal niet overzichtelijker. De notitie 'Juridische aspecten voor handhaven fietsparkeren' zet de stand van zaken overzichtelijk op een rijtje. Het is een coproductie van adviesbureau Berenschot en het Fietsberaad.
  Lees Meer Lees Minder

  Handhaving van regels voor geparkeerde fietsen is taaie kost. De gerechtelijke uitspraken van de afgelopen jaren maken het allemaal niet overzichtelijker. De notitie 'Juridische aspecten voor handhaven fietsparkeren' zet de stand van zaken overzichtelijk op een rijtje. Het is een coproductie van adviesbureau Berenschot en het Fietsberaad.

  Bereikbaar en leefbaar
  Om het stationsgebied bereikbaar te houden voor fietsers en leefbaar voor gebruikers en omwonenden, is het belangrijk dat de beschikbare fietsenstallingscapaciteit goed wordt benut en dat het fietsparkeren beheersbaar blijft. Handhaving op het fietsparkeren is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Bijvoorbeeld om de overlast van fout geparkeerde fietsen te verminderen of om de beschikbare stallingscapaciteit optimaal te benutten door het verwijderen van weesfietsen.

  Worstelen met handhaving
  Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe de handhaving van het fietsparkeren op een juridische correcte manier mogelijk te maken en uit te voeren. Deze notitie biedt gemeenten inzicht in de meest actuele kennis over de juridische aspecten van de handhaving op het fietsparkeren en biedt gemeenten houvast om, op een juridisch correcte wijze, invulling te geven aan de handhaving op het fietsparkeren binnen de gemeente. De nadruk ligt daarbij op de handhaving op het fietsparkeren bij stations, maar deze notitie is ook van toepassing op andere gebieden in de gemeente, zoals winkelgebieden en de binnenstad. Het gestelde voor fietsen geldt ook voor bromfietsen.

  Uitgangspunt
  Uitgangspunt in de praktijk – en daarom ook in de notitie – is dat gemeenten het fietsparkeren via publiekrechtelijke weg handhaven. Hoofdstuk 2 gaat in op de voorbereiding en uitvoering van publiekrechtelijke handhaving.

  Huisregels
  Een andere mogelijkheid om verkeerd geparkeerde fietsen aan te pakken, is het gebruik maken van zogenaamde huisregels in stallingen die niet tot de openbare ruimte behoren (de privaatrechtelijke aanpak). Hier gaat hoofdstuk 3 nader op in.

  Strafrecht
  De derde mogelijkheid is handhaving via het strafrecht. Dat betekent dat handhaving van verkeerd geparkeerde fietsen op grond van de Wegenverkeerswet 1994 en het daarop gebaseerde Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 plaatsvindt. Op deze mogelijkheid wordt in hoofdstuk 4 ingegaan.

  Publiekrechtelijke handhaving
  De handhaving op het fietsparkeren is – zolang die fietsen in de openbare ruimte staan geplaatst – een gemeentelijke (ook wel publieke) taak. Doelen zijn immers het creëren van een veilige openbare ruimte, het voorkomen van schade aan de openbare ruimte, het verbeteren van de bereikbaarheid en voor sommige gemeenten ook het verbeteren van het uiterlijk aanzien van de gemeente.

  Voordat een gemeente kan beginnen met handhaven, moet eerst een drietal voorbereidende stappen worden doorlopen. Deze stappen komen aan de orde in paragraaf 2.1. Het betreft:

  1. Besluiten voor welke typen geparkeerde fietsen handhaving wenselijk is.
  2. Het vastleggen van regels voor het fietsparkeren in de APV.
  3. Het vastleggen van het beheergebied en de maximale parkeertermijn in een uitvoeringsbesluit.

  Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 stapsgewijs de feitelijke uitvoering van de handhaving besproken. De uitvoering van de handhaving op het fietsparkeren bestaat uit een aantal basisactiviteiten:

  1. Het vaststellen van een overtreding van de APV.
  2. Het aanzeggen van bestuursdwang (door het opmaken van een beschikking).
  3. Het bieden van de gelegenheid aan de overtreder om de overtreding te herstellen (de begunstigingstermijn).
  4. Het feitelijk toepassen van bestuursdwang (het verwijderen van de fiets).
  5. De opslag van de verwijderde fiets.
  6. Het vernietigen/verkopen/om niet overdragen van de niet opgehaalde fiets.

  Bron: www.verkeerinbeeld.nl

  Download hier de notitie.

Uitgelicht

blokplaatje1
blokplaatje2

archief