Om u beter van dienst te zijn maakt www.velopa.nl gebruik van cookies. Verberg dit bericht

Maart

 • gepubliceerd op 26 maart 2012
  Nederland telt nog altijd de meeste fietsen per inwoner. De Scandinavische landen scoren ook hoog, met vier landen bij de eerst zes.
  Lees Meer Lees Minder

  Dat blijkt uit een ranglijst die University of Technology in Sydney opstelde. In Nederland wordt de fietsdichtheid geschat op 99,1%. In Denemarken op circa 80,1% en in Duitsland op 75,8%. Dan volgen de landen Zweden (63,7%), Noorwegen (60,7%), Finland (60,4%), Japan (56.9%), Zwitserland (48,8%), België (48%) en tenslotte China, waar het fietsbezit geschat wordt op minimaal 37,3%.
  Als gekeken zou worden naar het aandeel van de fiets in de modal split zou er een wat ander lijstje uit de bus rollen. Nederland staat nog steeds bovenaan; 27% van alle trips (25% van de woon-werktrips) worden op de fiets gemaakt, in Denemarken 18% en in Duitsland 9%. Maar in Japan bijvoorbeeld is het aandeel van de woon-werkfietser15%.
  Uit China zijn geen exacte cijfers bekend, wel is bekend dat 60 procent van de fietsbezitters in Shanghai ieder dag met de fiets naar het werk gaat. De stad telt ruim 9 miljoen fietsen op 19 miljoen inwoners.

  Bron: www.fietsberaad.nl 

 • gepubliceerd op 26 maart 2012
  Fietsers vinden het belangrijk dat de stalling bij het station gratis is en ook dat deze in de buurt van het perron ligt. Maar er moet ook voldoende plek zijn. En men wil dat stalling bewaakt en overdekt is en op de route ligt vanaf het station naar het punt van bestemming dat men met de fiets wil bereiken. Wat het zwaarst telt, hangt er vanaf aan wie je het vraagt.
  Lees Meer Lees Minder

  Dit blijkt uit een onderzoek van bureau NVNM in opdracht van de gemeente onder 541 fietsers die hun fiets stalden in één van de stallingen rond Leiden Centraal. De uitkomst lijkt enigszins voorspelbaar, maar de voorkeur van de fietsers varieert al naar gelang de stalling waar men de fiets pleegt weg te zetten. Zo wordt bij de ene stalling ‘voldoende plek’ als belangrijkste eigenschap van een goede fietsenstalling gezien, terwijl bij de andere stalling ‘dichtbij het perron’ de belangrijkste eigenschap is. Andere eigenschappen die hoog scoren zijn gratis, veilig/bewaakt, en overdekt. En veel mensen blijken te kiezen tussen de fietsenstallingen die goed op de route liggen.
  Het onderzoek leverde ook op dat volgens de fietsers - naast een uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen - actiever zou moeten worden gehandhaafd op weesfietsen, om meer plek te creëren. Verder kwam naar voren dat vrouwen en ouderen moeite hebben om in de dubbellaagsstallingen te parkeren. Ook is er behoefte aan scheiding tussen gewone fietsen en speciale fietsen als bakfietsen.
  Overigens bleek dat Leidenaren over het algmeen niet van heel ver komen naar het station. Tweederde trapt tussen de 1000 meter en 3000 meter.

  Bron: www.fietsberaad.nl

 • gepubliceerd op 21 maart 2012
  Lees Meer Lees Minder

  LEIDERDORP Eind februari 2012 heeft VelopA het CO2-bewust certificaat niveau 5 behaald. VelopA is erg blij met deze erkenning voor klimaatbewuste bedrijfsvoering. Met het behalen van niveau 5 heeft het bedrijf de hoogste trede van de CO2-Prestatieladder bereikt.

  Meetinstrument voor klimaatbewuste bedrijfsvoering

  Sinds december 2009 beloont ProRail opdrachtnemers met een klimaatbewuste bedrijfsvoering. ProRail gebruikt hiervoor de zogenaamde CO2-Prestatieladder, een meetinstrument dat weergeeft in hoeverre bedrijven inzicht hebben in hun eigen CO2-footprint, maatregelen treffen om hun CO2-uitstoot te reduceren en initiatieven nemen om de CO2-emissie in de keten terug te dringen. Hoe beter een bedrijf voldoet aan de eisen, hoe hoger het staat op de CO2-Prestatieladder. “We zijn er trots op niveau 5 te hebben behaald!” Aldus Timo Krop, hoofd kwaliteit en support bij VelopA. “We vinden het erg belangrijk om zorgvuldig met de wereld om te gaan en verwachten dat ook van onze leveranciers. We nemen veel maatregelen om onze producten en onze organisatie duurzaam te maken en te houden.” Deze erkenning geeft VelopA concurrentievoordeel bij aanbestedingen. Het certificaat voor niveau 5 is goed voor 10% virtuele korting op inschrijvingen.

  Over VelopA

  VelopABV_LOTlogoliving ∙ outside ∙ together. Dat is waar VelopA het voor doet. VelopA houdt zich bezig met de inrichting van de (openbare) buitenruimte en vervult die rol bewust. De openbare buitenruimte is de woonkamer van onze samenleving. Als leverancier van straatmeubilair, fietsparkeervoorzieningen en speel- en sportvoorzieningen wil VelopA mensen stimuleren te fietsen, te sporten en te spelen. Dit zorgt voor plezier, goede gezondheid en sociale samenhang. Ook zorgt het bedrijf voor veiligheid en groen in de vaak versteende buitenruimte. VelopA streeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen na.

  VelopA heeft vestigingen in Leiderdorp (NL), Leuven & Gembloux (B) en Duisburg (D). Het bedrijf is marktleider in de Benelux. VelopA bestaat in Nederland uit twee bedrijfsonderdelen: VelopA-Citystyle en VelopA-Omniplay.


  NOOT VOOR REDACTIE

  Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Timo Krop, hoofd kwaliteit en support bij VelopA B.V. op +31 (0)71 541 03 21 of tkrop@velopa.com. Voor meer actuele berichten van VelopA ga naar www.velopa.nl/actueel en www.velopa-omniplay.nl/actueel.

Uitgelicht

blokplaatje1
blokplaatje2

archief