Om u beter van dienst te zijn maakt www.velopa.nl gebruik van cookies. Verberg dit bericht

Nieuwe wegen voor de fiets

gepubliceerd op 29-4-2013 11:47:00
fietsernaarwerk
Hoe gaan we om met het overweldigende aanbod aan fietsen bij het station? Hoe krijgen we meer mensen op de fiets naar het werk? En op welke manieren krijg je het als gemeente nog gefinancierd? De fiets en de inpassing daarvan in de openbare ruimte kregen speciale aandacht in het Kennislab Fiets en Mobiliteit op Stad en Ruimte.

Het kennislab werd geïnitieerd door Falco en VelopA. Twee dagen lang stond de rol van de de fiets in de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en sociale en economische ontwikkeling van de stad centraal. Onder leiding van Ineke Spapé, directielid van SOAB en Lector Verkeer en Stedenbouw aan de NHTV, werden uiteenlopende onderwerpen belicht. In presentaties van onder meer Inbo en Erik Anton de Graaf (Hogeschool van Amsterdam) werd het thema smart city belicht: een slimme stad zet in op fietsmobiliteit. Maar ook de opkomst van e-bikes en snelfietsroutes, de economische voordelen van de fiets, de bereikbaarheid en de maatschappelijke waarde van de fiets werden besproken in pecha kucha’s, lunchdebatten en het ontwerperscafé. Zo blijkt de vastgoedwereld de fietswereld te ontdekken, is er nog veel te verbeteren aan de inrichting van de weg voor de ouder wordende fietser en doet de hightech haar intrede: automatische fietsuitgifte systemen, mobiliteitszuilen en met de fietser meebewegende verlichting, er is al veel mogelijk. Als het gaat om de fiets zelf, is er een trend zichtbaar waarin eigen bezit minder belangrijk wordt gevonden; dat biedt kansen voor deelfietsen en leenfietsen. Met als voorland natuurlijk Denemarken en de aanpak in dat land werd eveneens in het kennislab gepresenteerd.

Meer voorbeelden uit het buitenland zorgden voor inspiratie, zoals de voorstellen van Nederlandse studenten aan de NHTV voor het aan de auto verslaafde Calgary. Of de aanpak van NSA – geïnspireerd op de aanpak in Amerika, waar door middel van een chip fietsgebruik wordt beloond en fietsers kunnen sparen voor onder meer een goed doel. Beloning blijkt een intrigerend thema, ook als je kijkt naar de maatschappelijke kosten-batenanalyse. En in tijden van economische teruggang is de fiets – het kost niets – een interessant topic. Rode draad: zie de fiets vooral als doel, niet als middel. Een leefbare stad, gezonde inwoners en economische ontwikkeling zijn enkele van de prettige ‘neveneffecten’ die de fiets brengt. Investeren in fietsmobiliteit, parkeergelegenheid en motivatie betaalt zich op vele manieren terug.archief