Om u beter van dienst te zijn maakt www.velopa.nl gebruik van cookies. Verberg dit bericht
  • gepubliceerd op 17 november 2015
    Onder het mom ‘samen weet je meer’ hebben VelopA en SHARE Urbanism de handen ineen geslagen.

    Oprichters Thomas van Wanrooij en Marnix Scholman hebben zich ten doel gesteld een (internationaal) netwerk samen te stellen waarin partijen met een link naar de gebiedsontwikkeling betrokken zijn. Kennisdeling en samenwerking staan daarbij centraal.

    VelopA houdt zich bezig met de inrichting van de (openbare) buitenruimte. De openbare buitenruimte is de woonkamer van onze samenleving. Focus bij de inrichting ligt op het stimuleren van fietsen, sporten en spelen. Hierbij staan saamhorigheid, veiligheid en groen centraal. Vanuit deze gedachte past dit kennisplatform goed bij VelopA en wordt de samenwerking als zeer waardevol geacht. “Door het delen van kennis, concepten en ideeën werken we met alle betrokken partijen samen aan de toekomst van de openbare ruimte. Niet alleen op het gebied van de inrichting, maar ook hoe maatschappelijke thema´s hierin een rol spelen. Denk hierbij aan vergrijzing, mobiliteit en verstedelijking. Nieuwe, innovatieve oplossingen die toekomstproof zijn, daar geloven wij samen in.”, aldus Frederik Vernède, algemeen directeur van VelopA.

    Meer over SHARE Urbanism.

archief