Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

Onderhoud & Reiniging Service

Easylift Premium en CapaCITY zijn de meest gebruiksvriendelijke en betrouwbare dubbellaags fietsparkeersysteem in de markt. Sinds 2011 hebben we met onze dubbellaagse fietsparkeersystemen meer dan 80.000 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd die dagelijks naar tevredenheid worden gebruikt op verschillende locaties in binnen- en buitenland. Om bedrijfszekerheid te kunnen realiseren is bij het ontwikkelen van de Easylift Premium, Easylift+ en CapaCITY zo laag mogelijke onderhoudsbehoefte als uitgangspunt genomen. Enige mate van inspectie en (preventief) onderhoud alsook reiniging van het fietsparkeersysteem wordt wel aanbevolen.


Voor een goede werking van de Easylift Premium, Easylift+ en CapaCITY en een optimale bezetting van fietsplaatsen heeft VelopA complete servicepakketten ontwikkeld. Zo kan optimale veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van het fietsparkeersysteem gewaarborgd blijven.


U kunt kiezen uit de volgende servicepakketten:
- Servicepakket 1: Inspectie & Preventief Onderhoud
- Servicepakket 2: Inspectie & Preventief Onderhoud & 48-uursservice
- Servicepakket 3: Inspectie & Preventief Onderhoud & 48-uursservice, inclusief materialen
- Servicepakket 4: Reiniging

 productdetails


SERVICEPAKKET 1: INSPECTIE & PREVENTIEF ONDERHOUD*
Dit pakket bestaat uit:
- visuele inspectie en preventief onderhoud van de fietsplaatsen. De kosten voor kleine (bevestigings-)materialen zijn inbegrepen. Na inspectie ontvangt u een schriftelijke rapportage inclusief advies voor mogelijk benodigde vervanging van onderdelen.

Prijzen:
- per fietsplaats, op aanvraagFrequentie naar keuze:
- 1 x per jaar
- 2 x per jaar*Een uitgebreide beschrijving van dit pakket vindt u links op deze pagina onder “Downloads”.

SERVICEPAKKET 2: INSPECTIE & PREVENTIEF ONDERHOUD & 48-UURSSERVICE*
Dit pakket bestaat uit:
- visuele inspectie en preventief onderhoud van de fietsplaatsen. De kosten voor kleine (bevestigings-)materialen zijn inbegrepen. Na inspectie ontvangt u een schriftelijke rapportage inclusief advies voor mogelijk benodigde vervanging van onderdelen.
- 48-uursservice, waarbij binnen 48 uur na schriftelijke melding van een calamiteit die de veiligheid en goede werking van het systeem direct belemmert, een serviceteam ter plaatse is om de calamiteit op te heffen en zo mogelijk het probleem direct geheel op te lossen. Manuren en reiskosten zijn inbegrepen, benodigde vervangende materialen worden apart doorberekend (zie nadere condities). Na inspectie ontvangt u een schriftelijke rapportage over aard van het probleem en de uitgevoerde/geadviseerde oplossing.

Prijzen:
- per fietsplaats, op aanvraag Frequentie naar keuze:
- 1 x per jaar
- 2 x per jaar*Een uitgebreide beschrijving van dit pakketvindt u links op deze pagina onder “Downloads”.

SERVICEPAKKET 3: INSPECTIE & PREVENTIEF ONDERHOUD & 48-UURSSERVICE, INCLUSIEF MATERIALEN*
Dit pakket bestaat uit:
- visuele inspectie en preventief onderhoud van de fietsplaatsen. De kosten van alle vervangende materialen zijn inbegrepen. Na inspectie ontvangt u een schriftelijke rapportage.
- 48-uursservice, waarbij binnen 48 uur na schriftelijke melding van een calamiteit die de veiligheid en goede werking van het systeem direct belemmert,een serviceteam ter plaatse is om de calamiteit op te heffen en zo mogelijk het probleem direct geheel op te lossen. Zowel manuren als reiskosten en de benodigde materialen zijn inbegrepen (zie nadere condities). Na inspectie ontvangt u een schriftelijke rapportage over aard van het probleem en de uitgevoerde oplossing.

Prijzen:
- per fietsplaats, op aanvraag Frequentie naar keuze:
- 1 x per jaar
- 2 x per jaar*Een uitgebreide beschrijving van dit pakket vindt u links op deze pagina onder “Downloads”.

SERVICEPAKKET 4: REINIGING*
Dit pakket bestaat uit:
- reiniging van het fietsparkeersysteem, inclusief hetverwijderen van vuil/afval (zie nadere condities). Manuren en reiskosten zijn inbegrepen.

Prijzen:
- per fietsplaats, op aanvraag Frequentie naar keuze:
- 1 x per jaar
- 2 x per jaar*Een uitgebreide beschrijving van dit pakketvindt u links op deze pagina onder “Downloads”.

JUISTE SERVICEPAKKET EN FREQUENTIE KIEZEN
Welk servicepakket u nodig heeft, is afhankelijk van:
- type stalling (bewaakt/onbewaakt),
- gebruiksintensiteit (intensief gebruik/niet intensief gebruik),
- type locatie (binnen/buiten).

Voorbeeld: een bewaakte of onbewaakte stalling buiten bij een station wordt over het algemeen zeer intensief gebruikt en bloot gesteld aan veranderende weersomstandigheden. Voor een dergelijke stalling kunt u het beste kiezen voor het meest uitgebreide servicepakket inclusief servicepakket Reiniging met een frequentie van 2 x perjaar.

VRIJBLIJVEND ADVIES
Voor een vrijblijvend advies rondom het onderhoud en de reiniging van de Easylift+, Easylift Premium en CapaCITYop uw locaties, neem contact op met onze

AFDELING VERKOOP

 montage

Combineer met: