Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

Meer aandacht voor circulariteit, fietsmobiliteit en design

VelopA’s visie voor 2018.

Het jaar 2018 zal een mijlpaal worden in onze geschiedenis. We schalen onze toewijding aan de circulaire economie op en we intensiveren onze focus op verbeterde fietsmobiliteit. De grootste interne drijfveer voor ons werk blijft: de allerhoogste kwaliteit en het fraaiste design leveren.

Circulariteit

Wij geloven bij VelopA in de circulaire economie en het blijvende effect (positief en negatief) dat onze producten hebben op het milieu. Daarom kondig ik vol trots de lancering van de VelopA ‘Circular Collection’ aan. Begin 2018 zult u het resultaat zien van veel onderzoek en in 2017 gevormde samenwerkingsverbanden. Wij hebben verschillende producten zo circulair mogelijk ontworpen binnen elk productsegment dat wij aanbieden. Bijvoorbeeld een circulair fietsenrek, afvalbak, paal en buitenbank. In 2018 vervolgen we dit pad en breiden we niet alleen ons circulaire productassortiment uit, maar vergroten we ook de circulariteit van producten. Hiermee bedoel ik dat de circulariteit voortdurend en driedubbel evolueert: ten aanzien van nieuwe materialen, productiemethoden en bedrijfsmodellen. We streven ernaar om koploper te zijn.

Fietsmobiliteit

Fietsen zit in het DNA van VelopA. In 1955 brachten we onze eerste fietsenstallingen op de markt. In vergelijking met de huidige normen verbleekt dit natuurlijk. De geschiedenis leert ons dat we ons moeten blijven ontwikkelen om te bloeien en gedijen.
In 2017 hebben we, zij het kleine, stappen gezet met producten voor Smart Cities om de reis van de fietser te verbeteren. Bijvoorbeeld de fietsradar die gegevens verzamelt over de snelheid, het aantal fietsers en de richting van de fietsers, en zo belangrijke informatie verstrekt aan gemeentes over hoe en waar betere infrastructuur kan worden gebouwd.

Een ander voorbeeld is de samenwerking met Hopperpoint die gebruiksvriendelijke en gemakkelijk toegankelijke fietsen biedt op een deelplatform. In 2018 zetten we deze lijn voort met een zeer belangrijke samenwerking. Het verheugt me nu al te kunnen aankondigen dat Lumiguide onze officiële partner wordt voor Smart City projecten die op fietsmobiliteit focussen. Lumiguide loopt voorop bij fietsdetectie en andere technologische ontwikkelingen in de Smart City. Ik ben van mening dat deze samenwerking de industrie vooruit zal helpen. Er zijn al belangrijke projecten uitgevoerd binnen de bedrijvengroep waar VelopA deel van uitmaakt (CROWD) in Engeland. We kijken uit naar vele andere projecten in de Benelux en daarbuiten.

Design

In 2017 hebben we ons gericht op ons huidige portfolio, kleine gaten opgevuld en zijn we onze reis met Smart City en circulariteit gestart. Dit is te zien in onze productlanceringen van de Reposa picknick set, Strawberry Smart bench, Construct fietsenrek, Hat-trick afvalbank en Black CAT fietscontroleradar. In 2018 zullen we deze reis voortzetten en er zal meer focus en budget komen voor het samenvoegen van onze producten tot productfamilies.

Op naar een succesvolle toekomst!

James Steward, directeur VelopA en CEO CROWD

VelopA. Let's go outside