Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

Aanvullende voorwaarden en aandachtspunten

Op al onze offertes en leveranties zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Ons inschrijfnummer in het handelsregister is 28034667.

PRIJZEN, BETALING & GELDIGHEID

Alle genoemde prijzen zijn netto en exclusief BTW. Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Vrachtkostentoeslag: Voor orders beneden de € 350,- geldt een toeslag van € 25,-. Verzendkosten: Daar waar een order per post wordt verstuurd, brengen wij minimaal € 10,- in rekening. Niet in de prijs inbegrepen zijn: bestrating, herbestrating, riolering (aansluiten op-), egaliseren en/of bouwrijp maken van de grond, afvoeren materialen, ondersabelen, wachturen, achteraf inhuren van een minigraver, etc. tenzij anders overeengekomen. Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting voor contante betaling. Voor orders boven de € 12.500,- geldt een 50% - 50% regeling:

 • 50% van factuurbedrag bij opdracht, betaling minimaal 2 weken voor levering en/of aanvang werkzaamheden,
 • 50% van factuurbedrag bij levering/montage, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Voor levering aan particulieren geldt een afwijkende betalingsconditie, namelijk:

 • 100% bij opdracht, betaling binnen 8 dagen netto na factuurdatum. Het niet tijdig voldoen van de eerste termijnfactuur, leidt tot vertraging in de levering of uitstel van de aanvang van de montage. De prijzen van deze offerte zijn geldig tot twee maanden na datum briefhoofd, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen op de grondstoffenmarkt.

ORDERBEVESTIGING

Van iedere order ontvangt u ter controle een orderbevestiging. Om verkeerde leveringen te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk deze bevestiging goed na te kijken en eventuele wijzigingen direct aan ons door te geven. Bij geen bericht binnen 48 uur gaan wij ervan uit dat de bevestiging en genoemde condities door u akkoord zijn bevonden en gaan wij over tot uitvoering van uw opdracht. Veel artikelen kunnen in meerdere uitvoeringen geleverd worden. In uw schriftelijke opdracht dient u de uitvoering en/of RAL kleur die u wenst te bestellen, duidelijk aan te geven. Uiteindelijk kunt u eventueel een ander artikelnummer aantreffen op uw orderbevestiging.

ANNULERING

Orders kunnen niet geannuleerd worden, behalve en uitsluitend na overleg met afdeling Klantenservice. Bij een geaccepteerde annulering wordt altijd tenminste € 75,- kosten in rekening gebracht. Daarnaast heeft VelopA recht op vergoeding van alle schade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

UITSTEL

Mocht u, om welke reden dan ook, de levering en montage willen uitstellen, dan is dit kosteloos mogelijk tot uiterlijk 2 werkweken voor de op onze orderbevestiging vermelde leverweek. Indien u de levering en montage wilt uitstellen binnen 2 werkweken voor de geplande leverweek, dan zijn hier kosten aan verbonden. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de totale montagekosten van uw bestelling, met een minimum van € 798,00 excl. B.T.W. (1 verliesdag).

AFROEPORDERS

Bij afroeporders worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Een afroeporder is een definitieve order die niet meer gewijzigd kan worden. Vooraf vragen wij om een levertijdindicatie. Vanaf die datum zullen de materialen voor u gereed staan. Na twee maanden worden niet afgeroepen goederen in rekening gebracht. Bovendien zullen 2% opslagkosten per maand over de factuurwaarde, met een minimum van € 50,00, in rekening gebracht worden.
 • Bij deelleveringen worden de extra gemaakte transportkosten in rekening gebracht.
 • Voor montage geldt een extra levertijd van 2 weken vanaf de oproepdatum

LEVERTIJD

Per product verwijzen wij naar de vermelde productspecificaties voor levertermijnen. Bij bestelling van meerdere producten hanteren wij de langst vermelde levertermijn.

LEVERING, MONTAGE EN BOUWRIJP

Normaal gesproken worden de VelopA-materialen ongemonteerd (als een bouwpakket) geleverd en zijn eenvoudig in elkaar te zetten. Hiervoor wordt een montage-instructie / voorschrift meegeleverd. Natuurlijk kunnen onze montageploegen zorgen voor plaatsing en montage. Wij geven u daarvoor graag een prijs op.

Indien montage door u is besteld, neemt de afdeling Montageplanning contact met de door u opgegeven contactpersoon op, om een datum voor levering van de materialen en montage/plaatsing van de goederen af te stemmen. De montageprijs betreft uitsluitend het monteren en plaatsen van de aangeboden producten. Grond- en bestratingswerkzaamheden, zowel voor als na de montage zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld in de specificatie.

Indien er sprake is van montage gaan wij ervan uit dat de grond waar het product geplaatst dient te worden bouwrijp is. Onder bouwrijp verstaan wij: De grond moet vrij zijn van obstakels als bijv. begroeiing en tot op een diepte van 500 mm vrij zijn van obstakels (leidingen, kabels, puin, gevaarlijke stoffen - asbest etc.). Daar waar de betonvoeten geplaatst dienen te worden, moet een zandlaag van voldoende dikte (minimaal 200 mm) aanwezig zijn.

 • Bij het lossen van de materialen en vóór aanvang van en/of tijdens de montage is er een verantwoordelijk persoon namens u aanwezig, die de exacte locatie kan aangeven en gemachtigd is om eventueel meerwerk te accorderen en voor oplevering te tekenen.
 • Wachturen ontstaan door onvoorziene omstandigheden (o.a. door obstakels in de grond, niet op tijd aanwezig zijn van een verantwoordelijk persoon om de montagelocatie aan te geven, etc.) brengen wij in rekening. Hiervoor geldt het meerwerk á ratio van € 58,00 / manuur, excl. BTW.
 • Er dient voldoende zand aanwezig te zijn voor het aanstorten rond de betonvoeten en/of tegen meerwerk aan te straten.
 • Overtollig zand/grond zal NIET door VelopA worden afgevoerd.
 • Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor kabels, leidingen etc. in de ondergrond. De onderaannemer/ montageploeg van VelopA zal zorg dragen voor de Klic Melding.

BOUWVERGUNNING

Voor het plaatsen van een (fiets)overkapping is vaak een bouwvergunning vereist. Vraag dit na bij uw gemeente.

GARANTIE

De garantie houdt in dat VelopA de producten zal herstellen. Daar dient VelopA in redelijkheid toe in staat te worden gesteld. Gevolgschade, reis- en transportkosten, vertragingskosten en inbouw / montagekosten komen niet voor rekening van VelopA. Kosten van onterechte aanspraken op garantie komen voor rekening van de klant. Meldingen van tekortkomingen: Indien tijdens controle, montage of gebruik wordt geconstateerd dat de producten niet voldoen, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan VelopA.

KWALITEITSNORM MATERIALEN EN ONDERHOUD

Antiroest-behandeling staal Al onze stalen producten worden thermisch verzinkt. Het zink vormt een duurzame beschermlaag waarmee roestvorming tegengegaan wordt. Het thermisch verzinkprocedé gebeurt volgens NEN-EN-ISO 1461. Coating staal Bijna al onze stalen producten kunnen worden voorzien van een poedercoating in de door u gewenste RAL kleur. De combinatie van verzinkt staal met poedercoating zorgt voor een extra lange bescherming tegen roestvorming. Het aanbrengen van de poedercoating op het zinkwerk gebeurt volgens NEN 5254 (de standaard glansgraad van de poedercoating in een RAL kleur is 80%). Een belangrijk aspect uit deze norm is dat voor producten in de buitenruimte op 3 meter afstand geen oneffenheden meer zichtbaar mogen zijn. Sommige producten kunnen in alle RAL kleuren worden geleverd. In een aantal gevallen wordt een extra toeslag berekend.

RVS

Roestvast staal (RVS) is een materiaal dat door ons veelvuldig wordt toegepast in de VelopA-producten. Hoewel RVS 304 voldoende zou moeten zijn wordt door ons in de meeste gevallen gewerkt met RVS 316. RVS wordt in het dagelijks gebruik wel roestvrij staal genoemd maar dit is het niet. RVS is een materiaal dat wel degelijk kan roesten. Daar waar het oppervlak wordt beschadigd (in contact komt met een lagere soort staal (bijv. ijzer), zal er een dun laagje vliegroest vormen. Dit zal nooit verder (ver)roesten en kan eenvoudig weggepolijst worden (bijv. met autocommandant). Onderhoud is dus wel noodzakelijk.

Hout en onderhoud

Hout is één van de meest pure natuurlijke materialen. De kwaliteit wordt bepaald door vele factoren tijdens het groeiproces van de boom en tijdens de verdere verwerking van het hout. VelopA kiest zorgvuldig de juiste houtsoort voor elke toepassing en stelt hoge eisen aan haar leveranciers. VelopA stelt dat kleine natuurlijke onregelmatigheden acceptabel zijn omdat deze de natuurlijke uitstraling accentueren. Dit is een bewuste keuze die VelopA heeft gemaakt. Niet natuurlijke oneffenheden, grove natuurlijke oneffenheden en tekortkomingen aan het hout die het functioneren of gebruik van het product in de weg staan zijn voor VelopA onacceptabel.

Onbehandeld hardhout kan een leven lang mee en heeft weinig onderhoud nodig. Wel adviseren wij u om éénmaal per jaar het hout schoon te maken. Vooral groene aanslag dient verwijderd te worden, anders kan het hout op den duur gaan rotten. Voordat u onbehandeld hout dat een tijd aan weer en wind heeft blootgestaan wilt gaan verven, dient u dit hout eerst goed op te schuren. Hout dat buiten bovengronds wordt gebruikt, kan worden beschermd door het periodiek te schilderen. Zorgvuldig schilderen en goed onderhoud van de verflaag is van belang voor de levensduur van het hout en de beschermlaag zelf. Jaarlijkse controle en een geregelde schilderbeurt zijn daarom heel belangrijk. Vooral de liggende delen (zitplanken van de banken) verdienen extra aandacht: scheurtjes en barsten kunt u herstellen door de plek plaatselijk op te schuren en over te schilderen. Wij adviseren om geverfd hout elke 2 jaar van een nieuwe verflaag te voorzien.

Alternatieven hardhout

VelopA werkt uitsluitend met de beste houtkwaliteit. Veel van onze houten producten worden ingegraven en daarom kiezen wij hiervoor een houtsoort met duurzaamheidsklasse I.

De standaard houtsoort die VelopA aanbiedt is hardhout met FSC keurmerk. Het FSC-logo staat voor producten die hout bevatten dat afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen die onafhankelijk zijn gecertificeerd volgens de regels van FSC. ©1996 Forest Stewardship Council, A.C. (CU-COC-008531). VelopA is hier een groot voorstander van en is inmiddels gecertificeerd FSC-leverancier (CU-COC-008531).

Op dit moment zijn er drie alternatieven voor het FSC hardhout:

 • Standaard hardhout
 • Grenen of vurenhout. VelopA levert vrijwel alle houten producten ook in grenen en vurenhout. De grenenhouten producten worden standaard op een milieuvriendelijke manier (KOMO-keur) geïmpregneerd.
 • Kringloop. De kringloopproducten kunnen worden hergebruikt. VelopA is bereid - in overleg - overtollige producten weer terug te nemen.

Beton

Bij het gieten van betonnen producten zijn vele factoren van invloed op de uiteindelijke kwaliteit en uitstraling van het eindproduct. Kleurnuances, kleine oneffenheden zijn inherent verbonden aan het materiaal en de productiemethode en geven het product een natuurlijke uitstraling. Een scheur die leidt tot verwonding, beschadiging van kledingstukken of het product verzwakt (scheur die te diep doorloopt) is onacceptabel. Een haarscheur in het oppervlak is echter acceptabel, VelopA heeft hiervoor een bewuste keuze gemaakt. Gestructureerde en/of grove oneffenheden en kleurverschillen zijn onacceptabel. Tijdens het uitharden van beton komt kalkuittreding voor. Dit veroorzaakt een witte uitslag op het beton. Dit is niet te voorkomen. Bij de donkergrijze producten als de Etna en Max wordt zo snel mogelijk na productie de buitenzijde ingesmeerd met een laag Colorfresh. Dit voorkomt de verdere uittreding van kalk. Omdat het product een dag in de matrijs moet uitharden kan kalkuitreding niet voor 100 % voorkomen worden. Het materiaal is daarom enigszins gevlekt. Kleine kleurverschillen tijdens productie en/of opslag kunnen niet voorkomen worden. Tevens verkleuren de Max en Etna producten in de loop der tijd, e.e.a. afhankelijk van de verschillende weersinvloeden waaraan het product wordt blootgesteld. Betonnen producten waarbij de sterkte een belangrijke rol speelt, zijn voorzien van een wapening. Voor een advies voor uw situatie kunt u het beste contact opnemen met onze verkoopmedewerkers.

Versie: 01/2013