Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

Het is de missie van VelopA het samenleven in de openbare buitenruimte te veraangenamen. Al onze producten dienen er toe om het buiten samen leven prettiger te maken. Het gaat om het brengen van plezier voor mensen!

VelopA levert, op grote schaal, fietsparkeervoorzieningen. Met deze producten bevorderen we het gebruik van de fiets. Dat doen we omdat we geloven in de toekomst van de fiets en in de potentie van de fiets om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Fietsen is goed voor de gezondheid. Met het stimuleren van fietsen is VelopA vanuit de kern duurzaam en draagt VelopA bij aan een gezonde maatschappij. Om het fietsen verder te stimuleren heeft VelopA een elektrische oplaadpunt ontwikkeld. Door het gebruik van elektrische fietsen te stimuleren wordt het voor een nog grotere groep mensen mogelijk om te fietsen. VelopA levert sport- en speelvoorzieningen voor de (openbare) buitenruimte. Met deze voorzieningen stimuleren we sporten en spelen voor iedereen. Een goed ingerichte speel- of sportplek maakt het voor iedereen mogelijk om voldoende te bewegen.

 

Richard Krajicek Foundation

Om het gebruik van deze voorzieningen nog verder te stimuleren is VelopA partner van de Richard Krajicek Foundation. De stichting stimuleert sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor jongeren in die wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn. Op een Krajicek Playground is minimaal 9 uur per week sport- en spel begeleiding. Dankzij deze begeleiding worden ook groepen aangezet tot beweging die normaal gesproken minder gemakkelijk in beweging te krijgen zijn en groepen die andere vormen van sporten niet kunnen bekostigen. De Richard Krajicek Foudation koopt geen producten of “hardware” maar richt zich op de software, de begeleiding op bestaande veldjes.

Wij sponsoren de Richard Krajicek Foundation door de scholarships van 3 jongeren te bekostigen. Met deze scholarship betaald de Krajicek Foundation hun opleiding tot bijvoorbeeld sport- en spel begeleider niveau 2 via het ROC. Tijdens deze studie geven de scholarshippers 100 uur sportbegeleiding op een playground. De drie scholarshippers die VelopA in 2011 sponsort, geven begeleiding in Amersfoort, Den Haag en Rotterdam.

Twee van de scholarshippers die we steunen hebben een rondleiding van “hun” playground gegeven. Deze zijn hier naast te bekijken.

Sherilyn, scholarshipper van de Richard Krajicek Foundation in Rotterdam, Hoogvliet

Laila, scholarshipper van de Richard Krajicek Foundation in Den Haag

Gerealiseerd project Vestia Playground in Rotterdam Hoogvliet door VelopA

Een voorbeeld van een gerealiseerd project door VelopA | Vestia Playground in Rotterdam Hoogvliet.
Een combinatie van sporten en spelen en samen zijn voor alle doelgroepen.

Daarnaast praten we met de Krajicek Foundation over verschillende ontwikkelingen en evt. productwensen. Zo zijn we nu met een vraag bezig waarmee zij ipv 9 maanden 12 maanden per jaar begeleiding op de playgrounds geven. Wij dragen hier heel graag aan bij.

Johan Cruyff Foundation

Al vanaf 1 november 2011 is VelopA sponsor en preferred supplier van de Johan Cruyff Foundation. Sinds de start in 1997 is de Johan Cruyff Foundation uitgegroeid tot een organisatie die elke dag opnieuw jeugd in beweging brengt en houdt. De Foundation doet dat door projecten op te zetten en te ondersteunen die sport en spel stimuleren. Dat gebeurt altijd samen met verenigingen, scholen, sportbonden, bedrijven en overheden, want: "Alleen kun je niets, je moet het samen doen".

VelopA vindt het belangrijk om sport en spel te stimuleren en is daarom graag sponsor van de Johan Cruyff Foundation.

SOS Kinderdorpen

Sinds 8 november 2011 werkt VelopA ook samen met SOS Kinderdorpen. Een korte video laat zien wat SOS Kinderdorpen doet en waarom wij graag met elkaar samenwerken. Bekijk hiernaast de video over SOS Kinderdorpen.

SOS Kinderdorpen bouwt mee aan liefdevolle gezinssituaties voor kinderen in nood, wij helpen hen hun eigen toekomst vorm te geven en ondersteunen de ontwikkeling van hun gemeenschap. Zowel SOS Kinderdorpen als VelopA vinden dat ieder kind hoort op te groeien in een gezin waar het wordt omringd met liefde respect en veiligheid.

De samenwerking tussen SOS Kinderdorpen en VelopA bestaat uit het volgende:

  • VelopA gaat SOS Kinderdorpen Speeltuinen verkopen in Nederland;
  • VelopA heeft drie speeltuinen ontwikkeld die passen bij SOS Kinderdorpen met de volgende thema's: Liefde, Thuis en De Wereld;
  • Per verkochte SOS kinderdorpenspeeltuin zal €2.000 naar SOS Kinderdorpen gaan;
  • De directeur VelopA gaat in februari 2012 tennisles geven in Ghana in een kinderdorp;
  • Samen gaan we een familiedag organiseren waarvan de opbrengst ook naar SOS Kinderdorpen gaat.

Hieronder een paar voorbeelden van de SOS Kinderdorpen Speeltuinen:

Video SOS Kinderdorpen ontbreekt

VelopA - Voorbeeld ontwerp SOS Kinderdorpen Speeltuinen - thema de wereld

Thema de wereld

De verschillende vlakken worden met elkaar verbonden net zoals de wereld verbonden zou moeten zijn. De toestellen zijn te vergelijken met het ouderwetse apenkooien. Kinderen klimmen zo van het ene werelddeel naar het andere.

VelopA - Voorbeeld ontwerp SOS Kinderdorpen Speeltuinen - thema liefde

Thema Liefde

Denk aan een centrale grasvlakte waar je lekker bij elkaar kan zijn met een toegangsweg en veel groen.

VelopA - Voorbeeld ontwerp SOS Kinderdorpen Speeltuinen - thema thuis

Thema Thuis

Het speeltoestel in het midden geeft een huis weer. Verder kom je er leuke dingen tegen zoals een schommel, een wip, een mandschommeltje enz. Het moet echt een thuis zijn dus er zal ook een schutting geplaatst worden in de vorm van een hekwerkje.

Meer lezen...

Ga door naar VelopA is een maatschappelijk betrokken en duurzame organisatie.