Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

Elk half jaar stelt VelopA haar CO2-voetafdruk vast. Een CO2-voetafdruk is een figuurlijke voetafdruk die een bedrijf achterlaat door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen tijdens haar bedrijfsprocessen.

In 2008 is voor het eerst de CO2 voetafdruk in kaart gebracht.  De analyses over 2008 en 2009 zijn jaarrapportages. Vanaf 2010 worden de analyses 2-jaarlijks uitgevoerd volgens de eisen van de CO2 prestatieladder en uitgewerkt conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol en ISO 14064-1.

Scope 1 emissies (directe emissies van de eigen organisatie) komen tot stand door energieverbruik voor de verwarming, brandstofverbruik door machines, brandstofverbruik door lease-auto's en ontsnapte koelgassen van airconditioninginstallaties.

Scope 2 emissies (indirecte emissies van de eigen organisatie) komen tot stand door energieverbruik door elektriciteit, vliegkilometers, zakelijk gebruik privé-auto’s werknemers en zakelijk openbaar  vervoer.

Scope 3 emissies (Uitbestede emissies) komen tot stand door  emissies van ingekochte goederen en diensten, woon werkverkeer,  energieverbruik van producten, emissies tijdens afvalverwerking, papiergebruik, elektraverbruik bij klanten en uitbesteding van de logistiek.

Het kwantificeren van de emissies is gedaan door verbruiksgegevens (elektriciteit (kWh), gas (m3), diesel (liters) etc.) om te rekenen naar CO2- emissies. Hierbij is gebruik gemaakt van de door www.co2emissiefactoren.nl en andere verwijzingen in handboek 3.0 beschikbaar gestelde emissiefactoren.