Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

Inventarisatie CO2-emissie VelopA 2008 tot juli 2016

VelopA monitort en evalueert haar energieverbruik halfjaarlijks om tot verdere optimalisatie van het verbruik te komen. 2008 is het eerste jaar waarvoor VelopA haar emissies in kaart gebracht heeft. Dit jaar dient als basis- of referentiejaar. In 2008 bedroeg de totale emissie (scope 1, 2 en 3) van VelopA 1.330 ton CO2,  Het basisjaar 2008 is herberekend met behulp van de emissiefactoren december 2016 zoals vermeld op www.co2emissiefactoren.nl en vanaf de periode 2015 opnieuw opgezet vanuit drie pijlers: gebouwen – activiteiten – mobiliteit. (logistiek van producten is onderdeel van activiteiten) In 2015 bedroeg de totale emissie (scope 1, 2 en 3) van VelopA 480 ton CO2 en in de eerste helft van 2016 was de totale emissie 310 ton CO2.  

Op jaarbasis worden de trends tussen de pijlers in kaart gebracht en in onderstaande grafieken weergegeven. Voor meer informatie zie hier de Carbon Footprint rapportages.