Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

Reductiedoelstellingen, maatregelen en planning VelopA

VelopA gaat vanuit maatschappelijke betrokkenheid bewust om met het leefmilieu. Daarom gaat VelopA haar elektra- en brandstofverbruik actief beperken, maar ook extern(ketenpartners) actief stimuleren. De gebruikte energie moet efficiënter worden benut. VelopA streeft naar een reductie van haar CO2-uitstoot van 25% in 2020 ten opzichte van 2008. Zij streeft er naar om deze doelstelling ook in de keten te behalen.

Het milieubeleid van VelopA is gebaseerd op de optimale afstemming tussen product, proces en organisatie. Dit leidt de komende jaren tot:

1. Preventie en reductie van afval

VelopA bereikt de reductie van afval door 'afvalbeperkt' te ontwerpen, in te kopen en te verpakken. Voor het resterende afval is een gedegen afvalscheiding opgezet.

2. Reduceren elektraverbruik

VelopA streeft in haar bedrijfsproces naar het continue reduceren van het energieverbruik door het identificeren, plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen op de thuislocatie. 

3. Reduceren brandstofgebruik

VelopA heeft haar leaseauto keuze gereduceerd naar het gebruik van enkel A of B label auto’s. Daarnaast worden met haar transporteurs periodiek afspraken gemaakt voor het terugdringen van de CO2 uitstoot, met bespreekbaar maken van het energiezuinige rijden en het inplannen van energiebesparend transport.

4. Ontwikkelen en toepassen van duurzame producten

VelopA ontwikkeld producten met een hoge mate van duurzaamheid. Zowel het eigen personeel als leveranciers en klanten worden actief betrokken bij dit beleid door middel van voorlichting en instructie.

5. Voortdurend stimuleren van klanten om duurzame producten te kopen.

VelopA stimuleert ook de verkoop van FSC® hout bij de klant. VelopA stimuleert om duurzame producten te kopen, door te benadrukken welke producten duurzaam zijn.

6. Continueren bewustwording van leveranciers m.b.t. milieuaspecten

VelopA wenst inzicht te hebben in de voetafdruk van haar “A” leveranciers.
Het milieubeleid wordt minimaal 1 x per jaar geëvalueerd in de management review.
VelopA heeft een energie managementprogramma (gelijkwaardig aan ISO 50001) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern en geïmplementeerd).
De reductiedoelstellingen, voortgang van de verbeteracties en de resultaten zijn beschreven in de Carbon Footprint rapportages. De beschrijving van het energiemanagement-programma is beschreven in het reductieplan 2008-2020 (zie ook Overige documenten).