Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam

Duurzaamheidsbeleid

Milieubeleidsverklaring

VelopA gaat vanuit maatschappelijke betrokkenheid bewust om met het leefmilieu. Daarom legt VelopA zichzelf jaarlijks milieudoelstellingen op zoals:

  • Terugdringen energiekosten
  • Terugdringen kopiëren en printen
  • Energiezuiniger rijden eigen transporteurs
  • Energiebesparend inzetten transport
  • Voortdurend stimuleren van klanten om duurzame producten te kopen
  • Continueren bewustwording van leveranciers m.b.t. milieuaspecten
  • Alle afdelingen hebben tenminste één milieudoelstelling.

Acties en voortgang zijn agendapunten van het duurzaamheidsoverleg. Het milieubeleid van VelopA is gebaseerd op de optimale afstemming tussen product, proces en organisatie. Tevens heeft VelopA heeft een duurzaamheidsbeleid opgesteld aangaande mensen, middelen en milieu en heeft een duurzaamheidsoverleg.

CO2-reductie

VelopA streeft naar een reductie van haar CO2-uitstoot van 30% in 2020 ten opzichte van referentiejaar 2008. Hiervoor worden diverse acties ondernomen, zoals:

  • Alle voertuigen die wij dit jaar vernieuwd hebben zijn A-label voertuigen. Daarnaast worden met onze transporteurs periodiek afspraken gemaakt voor het terugdringen van de CO2 uitstoot, door o.a. het bespreekbaar maken van het energiezuinige rijden en het inplannen van energiebesparend transport.
  • Het gehele buitenterrein van VelopA is voorzien van LED verlichting.
  • Wij stimuleren personeel om met de fiets naar kantoor te komen.Hiervoor hebben we bijvoorbeeld een douche geplaatst zodat men kan douchen voordat de werkdag begint.

In februari 2012 heeft VelopA B.V. het CO2-bewust certificaat niveau 5 behaald. Het CO2-bewust certificaat is een meetinstrument dat weergeeft in hoeverre bedrijven inzicht hebben in hun eigen CO2-footprint, maatregelen treffen om hun CO2-uitstoot te reduceren en initiatieven nemen om de CO2-emissie in de keten terug te dringen. Met het behalen van niveau 5 hebben we de hoogste trede van de CO2 prestatieladder bereikt.

CO2-prestatieladder

Elk jaar stelt VelopA haar CO2-voetafdruk vast. Een CO2-voetafdruk is een figuurlijke voetafdruk die een bedrijf achterlaat door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen tijdens haar bedrijfsprocessen.

Lees meer

Certificaten

VelopA is sinds 1998 gecertificeerd voor de Internationale kwaliteitsnorm ISO 9001. VelopA voldoet aan de meest recente versie van dit kwaliteit management systeem, ISO 9001:2008.

VelopA heeft sinds 2010 een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm. Hiermee kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden.

VelopA is toegetreden tot het landelijk NEN-forum, aangaande ISO 26000 (MVO richtlijn). VelopA-Omniplay wil tevens in 2012 het MVO certifcaat behalen.

Afvalreductie

VelopA bereikt de reductie van afval door 'afvalbeperkt' te ontwerpen, in te kopen en te verpakken. Voor het resterende afval is een gedegen afvalscheiding opgezet,
VelopA probeert het papierverbruik te beperken. Het papier dat we gebruiken is altijd of FSC® papier of Cradle to Cradle papier.

Overige MVO inspanningen

VelopA heeft in 2010 een Duurzaamheidswaaier ontwikkeld en verspreid. Hierin werd duidelijk uitgelegd wat de richtlijnen voor Duurzaam Inkopen zijn zoals die zijn opgesteld door AgentschapNL. De waaier is via onze website te bekijken. Naar de duurzaamheidswaaier.

Daarnaast...

...heeft VelopA een Fair Trade koffiemachine.

...stimuleert VelopA ‘groene’ producten (bijvoorbeeld gerecycled papier, groene stroom). Daarom hebben we bijvoorbeeld in onze toiletten Cradle to Cradle toiletpapier.

...biedt VelopA regelmatig stagiairs een kans om kennis en ervaring op te doen.

Meer lezen...

Ga dan door naar VelopA biedt duurzame producten.