Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

VelopA heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en streeft daarom Duurzaam Ondernemen na. Met Duurzaam Ondernemen sluit VelopA aan bij een maatschappelijke en commerciële ontwikkeling. VelopA kiest er principieel voor om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Bovendien wil VelopA tegemoet komen aan de wens van een groeiende groep klanten om duurzaam in te kopen. VelopA heeft hiervoor het volgende Duurzaamheidbeleid opgesteld:

1. Duurzaamheid en mensen

VelopA is een betrouwbare werkgever, waar enthousiaste en gedreven mensen werken die trots zijn op het product en die aangesproken kunnen worden op de prestaties van de organisatie. Zij vinden bij VelopA voortdurend de ruimte voor eigen ontwikkeling en voor eigen verantwoordelijkheid. VelopA doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen.
VelopA streeft naar relaties met zijn leveranciers die dezelfde kernwaarden hoog in het vaandel hebben staan en waarbij gedwongen arbeid of kinderarbeid in geen geval zullen voorkomen.

2. Duurzaamheid en middelen

Onder middelen worden niet alleen de pure financiële prestaties gerekend , maar ook de zaken als werkgelegenheid, locatiebeleid, maatschappelijke betrokkenheid, etc. zonder daarbij het aspect ‘ondernemen’ uit het oog te verliezen. VelopA heeft in de loop der jaren aantoonbaar gemaakt dat het behoud van werkgelegenheid en regionale binding belangrijke overwegingen zijn.

3. Duurzaamheid en milieu

VelopA wenst de komende jaren, nog meer dan al het geval was, te focussen op het gebied van milieu bij alle activiteiten van de organisatie. Milieuzorg, ketenbeheer, schoner produceren, duurzame technologie ontwikkelingen bij leveranciers zijn voorbeelden van actuele aandachtsgebieden.

Tastbare voorbeelden van ons duurzaamheidbeleid

De actieve rol van VelopA als het gaat om duurzaamheid komt op tastbare wijze terug in onze producten. Zo bevatten onze speeltoestellen geen koper, kunnen onze producten in FSC® hout geleverd worden en VelopA brengt al sinds 2009 als koploper in de sector cradle to cradle producten op de markt. Eén van de ontwerpers van VelopA richt zich volledig op het ontwikkelen van duurzame producten.

Meer informatie

Voor meer informatie zie onze duurzaamheidswaaier of vraag het onze adviseurs.