Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

VelopA B.V. is een zelfstandig bedrijf met 65 medewerkers. VelopA ontleent haar bestaansrecht aan de missie een bijdrage te leveren aan een duurzame en prettige leefomgeving van de mens door middel van een breed aanbod van producten voor de inrichting van de (semi-)openbare buitenruimte. VelopA is gevestigd in Leiderdorp (NL), Leuven (B), Gembloux (B) en Duisburg (D). Voor alle vestigingen geldt deze Milieubeleidsverklaring.

VelopA wil de interne bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde wijze vormgeven. Deze verantwoordelijkheid maakt VelopA waar, door o.a. zorgvuldig om te gaan met het milieu. Om dit te bereiken werkt VelopA, als lerende organisatie, continu en preventief aan verbeteringen. Borging vindt plaats via het milieumanagementsysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 14001. VelopA is, sinds mei 2010, in het bezit van het ISO 14001 certificaat en sinds 2012 gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder.

Het milieumanagementsysteem is actueel, zodat blijvend wordt voldaan aan de eisen van milieuwet- en regelgeving. Dit proces wordt bewaakt door de directeur die daartoe een milieucoördinator heeft aangesteld.

Het milieubeleid van VelopA is gericht op:

  • in de keten leverancier-VelopA-klant zoveel mogelijk milieubewustzijn te creëren
  • intern zoveel mogelijk verantwoord handelen, zodat de milieubelasting tot het minimum wordt beperkt
  • de stimulering van ‘groene’ producten (bijvoorbeeld gerecycled papier, groene stroom, cradle to cradle product ontwerp)
  • het beoordelen en op grond van nieuwe inzichten periodiek vaststellen van milieudoelstellingen teneinde de milieuprestaties continu te verbeteren
  • voldoen aan wet- en regelgeving

In het milieumanagementsysteem worden jaarlijks doelstellingen vastgesteld. Deze doelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en bijgesteld door het Management. De Directeur stelt het milieubeleid officieel vast. Deze milieubeleidsverklaring wordt kenbaar gemaakt aan de gehele organisatie, het bevoegd gezag en belanghebbenden en is via de website ook beschikbaar voor publiek.

James Steward

Directeur VelopA B.V.