Circulariteit: samenwerking, schouders eronder en doen


Circulaire en klimaatbestendige herinrichting van de openbare ruimte doe je samen. Tijdens een 3-daagse CIRCO Track Infrastructuur & Straatmeubilair, in samenwerking met Gemeente Rotterdam, gingen maar liefst 10 bedrijven aan de slag met het vraagstuk hoe vervanging van infrastructuur en straatmeubilair gezien kan worden als circulaire kans.

Op 16 mei pitchten VelopA en de overige bedrijven hun plannen met concrete circulaire oplossingen rondom het verduurzamen van de infrastructuur en het straatmeubilair. De groep bestond uit aannemers, sloopbedrijven, groenrealisatie, ontwerpers van buitenmeubilair en gemeenten.

De pitch van Feiko Withagen, product designer van VelopA, ging over het zoveel mogelijk inzetten van reststromen bij de totstandkoming van nieuwe producten. Neem bijvoorbeeld gebruikte flespalen en stoeptegels. Daar zijn hele mooie circulaire oplossingen voor te verzinnen, zoals zitbanken.

VelopA wil samen met haar opdrachtgevers, en andere marktpartijen, circulaire oplossingen creëren voor onze collectieve problemen en uitdagingen.

Wie daagt ons uit om nieuwe circulaire oplossingen te bedenken op basis van reststromen? Uiteindelijk is samenwerking met alle partijen in de keten de sleutel tot succes.

 

  Het artikel is toegevoegd aan uw overzicht.


  Het product is toegevoegd aan uw selectie.