De voordelen van groen in de stad

Gemeenten zetten groene stappen

De helft van alle gemeenten is druk bezig met vergroenen. Zo zijn er al ruim 180 gemeenten die zich hebben aangesloten bij Stichting Steenbreek, een landelijke kennis- en netwerkorganisatie die ondersteuning biedt bij het duurzaam vergroenen van de leefomgeving. Zij zetten zich in tegen verstening binnen de gemeentegrenzen (bron: Stichting Steenbreek). Gemeenten maken serieus werk van vergroening en niet zonder reden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat groen een positief effect heeft op diverse aspecten.

1. Gezondheidsbevorderend

Groen heeft een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Groen zet aan tot beweging, heeft een verkoelende werking, zorgt voor minder eenzaamheid en voor sneller herstel van stress en vermoeidheid.

2. Groen verkoelt de stad in de zomer

Het wordt steeds warmer op aarde. Steden kampen met hoge temperaturen. Bomen, struiken en ander groen kunnen de temperatuur in een stad helpen verlagen door water te verdampen. Schaduw helpt zo hittestress te voorkomen. Parken zijn door het effect van verdamping en beschaduwing koele plekken in de stad, en het effect is tot buiten het park te meten (bron: WUR).

3. Bevordering biodiversiteit

Natuur beleven in je eigen woon-, school- of werkomgeving… dat kan ook in de stad. Steeds meer natuur ontdekt de stad, en daarmee wordt de stad een eigen ecosysteem met een rijke verscheidenheid aan plant- en diersoorten.

4. Groen trekt aan

Buurtgroen, zoals parkjes, plantsoenen, buurt- en volkstuinen kunnen bijdragen aan de sociale cohesie in die buurt. Daarnaast verhoogt vergroening de aantrekkelijkheid van het gebied, waardoor een beter vestigingsklimaat ontstaat voor zowel burgers als bedrijven.

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om de stad te vergroenen. Gemeenten kunnen actief werken aan het behoud en beheer van parken en groenstroken. Met plantenbakken of een combinatie van zitelementen en landschapselementen met groen maak je stadscentra al snel groener en fleuriger. Ook bedrijven kunnen hun steentje bijdragen door hun terrein te vergroenen, zoals door het aanleggen van een sedumdak op een fietsenstalling.

Een groene stad heeft ontzettend veel voordelen, dus wie doet er aan mee?

  Het artikel is toegevoegd aan uw overzicht.


  Het product is toegevoegd aan uw selectie.